งานครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ในฐานะผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/ คณบดี/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ โดยช่วงเช้า สถาบันจัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง เจ้าที่ประจำอาคาร และพิธีสงฆ์ ณ วัดสาลวัน จ.นครปฐม  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในฐานะประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบัน นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ รางวัลทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาบุคลากร พร้อมฉายวิดีทัศน์ “50 ปี ที่ผูกผัน รักกันตลอดไป”

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook Live: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=446687210351174