งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/ คณบดี/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงเช้า สถาบันฯ จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยนักเรียนจากโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>