งานครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

สถาบันฯ ต้อนรับ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสร่วมงานครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยช่วงเช้า สถาบันฯ จัดพิธีเซ่นไหว้พ่อปู่ขุนทุ่ง และเจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงขิมโดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดสาลวัน ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>