คืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน คืนคน (ผู้ต้องขัง) ต่างชาติกลับบ้าน

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม พร้อมคณะ ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ของโครงการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุม "คืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน คืนคน (ผู้ต้องขัง) ต่างชาติกลับบ้าน" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข