คิด (ส์) เพื่อ “เด็กในวันข้างหน้า”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ The101.world ร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก ในประเด็น คิด (ส์) เพื่อ “เด็กในวันข้างหน้า” ว่าด้วยเรื่องนโยบายสาธารณะด้านเด็กและครอบครัวแห่งอน่าคต (1) โดยกล่าวว่า “หัวใจสำคัญของเจเนอเรชันคือ สภาพแวดล้อมที่ต่างกันส่งผลให้คนแต่ละรุ่นคิดไม่เหมือนกัน ซึ่งมุมมองที่ต่างกันนี้ก็ทำให้เด็กและผู้ปกครองมีความคาดหวังที่ต่างกันไปด้วย ส่งผลให้คนทั้งสองเจเนอเรชันสื่อสารกันอย่างไม่เข้าใจ และแม้ประเด็น generation crash จะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่การปะทะกันในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆ เนื่องจากเป็นการปะทะกันในระดับค่านิยม…ซึ่งทำให้การสื่อสารและการทำความเข้าใจระหว่างคนต่างเจเนอเรชันเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น” 

ติดตามอ่านบทความได้ที่  https://www.the101.world/the-future-of-child-public-policy/