ความเหลื่อมล้ำของการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

ข่าว “ความเหลื่อมล้ำของการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทย” โดย นายณรากร วงษ์สิงห์ (หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม) , รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อกล่าวถึง “ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมของการมีกิจกรรมทางกาย” เรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ประชาชนคนไทยเท่านั้นที่กำลังเผชิญ แต่ประชากรทั่วโลกต่างกำลังประสบและต้องหาทางในการจัดการปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วน จากการเปิดเผยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า “ผู้ใหญ่ 1 ใน 4 และเด็กและวัยรุ่น 4 ใน 5 ขาดการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ” “ผู้สูงอายุหรือผู้พิการขาดโอกาสการเข้าถึงการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเหมาะสม” “ผู้หญิงมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าผู้ชาย” และ“กลุ่มประเทศที่มีร่ำรวยขาดการมีกิจกรรมทางกายสูงกว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย”

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565

https://www.posttoday.com/politic/columnist/685917