ความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า”

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ จัดการประชุมความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นักวิชาการจากสถาบันฯ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ