ความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก JICA

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก JICA อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย และสถานทูตญี่ปุ่น ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>