ความคาดหวัง การเตรียมพร้อม และการเข้าถึงบริการทางสังคมเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลัง

รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยความคาดหวัง การวางแผน และการเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ และ รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยการเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม ในเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความคาดหวัง การเตรียมพร้อม และการเข้าถึงบริการทางสังคมเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลัง” ณ ห้องประชุมแพลตตินัมฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook สูงวัย : https://fb.watch/dDOwf5JtGR/