ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานโครงการฯ จัดอบรมหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 90 ท่าน เข้าร่วมการอบรมในการครั้งนี้ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี