ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 26 ปี ณ บริเวณหน้าอาคาร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล