ครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

คณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญให้แด่ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ