ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>