ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอาสนี้ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ