กิจกรรม TPAK Talk “พ่อแม่แวะมาคุย: ลูกบ้านไหนติดจอมาแชร์กัน”

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักวิจัย จัดกิจกรรม TPAK Talk “พ่อแม่แวะมาคุย: ลูกบ้านไหนติดจอมาแชร์กัน” เพื่อเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนใน TPAK Talk Club ผ่านทาง Clubhouse ประเด็นพ่อแม่เจอปัญหาอะไรบ้างจากการที่ลูกมีพฤติกรรมติดจอ / พ่อแม่รับมือกับปัญหานี้อย่างไร (รวมถึงเทคนิค วิธีการ แนวทางในการรับมือ) / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการ การส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติม โดยพบกับ นายอับดุล อุ่นอำไพ, นายปัญญา ชูเลิศ , นางสาวกาญจนา เทียนลาย และนางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม >>