กิจกรรม LOVE U CLUB: “Loy Kratong Festival”

LOVE U CLUB จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Loy Kratong Festival” โดย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>