กิจกรรม KAFE 4 ART

คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคุณกิตติ วงษ์ศุทธิภากร (M&E Specialist จากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค) ในกิจกรรม KAFE 4 ART เพื่อร่วมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกันในประเด็นวิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลเด็กของประเทศไทย” ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ