กิจกรรม IPSR Million Challenges

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ จัดประชุมบันทึกข้อตกลงกิจกรรมทางกาย – Performance Agreement : Physical Activity (PA:PA) ภายใต้ โครงการ IPSR Million Challenges ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ในระหว่างวันมากขึ้น โดยจัดแคมเปญเดินนับก้าวให้ได้ 10 ล้านก้าว ในระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ หากเป้าหมายสำเร็จทางโครงการจะมอบรางวัลให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>