กิจกรรม “From IPSR to Myanmar”

ชาวสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “From IPSR to Myanmar” โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ส่งมอบเงินและปัจจัยยังชีพแก่เครือข่ายกลุ่มบัณฑิตศึกษาชาวเมียนมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ บริเวณหน้าเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>