กิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ" โดยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่น้องๆ ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>