กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล

กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล​  ณ​ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี​ และพื้นที่โดยรอบ​ นอกจากนี้ มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ฯ จากสำนักงานอธิการบดีทางประตู​ 3​ เข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย​ 4​  ไปทางถนนศาลายา-นครชัยศรี​ และกลับเข้ามหาวิทยาลัยทางประตู​ 6​ ผ่านทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสิ้นสุด​ ณ สำนักงานอธิการบดี