กิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) โดยปิดไฟในหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล