กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

สถาบันฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราาน จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมสันทนาการ ณ รีสอร์ทอินเลญา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>