การเตรียมความพร้อมรอบด้าน ในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานเวทีเปิดคลังความรู้ มส.ผส. 2565 “การเตรียมความพร้อมรอบด้าน ในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน” และเปิดประเด็นข้อท้าทายที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุของสังคมไทย โดยมี รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. สถานการณ์สังคมสูงวัย : ความท้าทายที่ไทยและโลกกำลังเผชิญ โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 2. องค์ความรู้และงานวิจัย เป้าหมายใหญ่ที่ต้องไปต่อ เพื่อผู้สูงอายุไทย โดย คุณสิรินทร์พร เดียวตระกูล หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ และรับฟังการเสวนาเรื่อง “พลังความรู้ สู่นโยบายและการปฏิบัติ…เพื่อสังคมสูงวัยที่ยั่งยืน” ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ (พิธีกรจาก ThaiPBS) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ เพจสูงวัย: https://fb.watch/fdeq-A482I/