การสูงวัยในที่เดิม Ageing in Place : ข้อเสนอนโยบายเพื่อการรองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Ageing in Place” เวทีกลยุทธ์ออนไลน์ "การสูงวัยในที่เดิม Ageing in Place : ข้อเสนอนโยบายเพื่อการรองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์"

สามารถติดตามย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live เพจสูงวัย: https://fb.watch/8mbypjpyNW/