การสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 26

คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 26 "Towards IPSR Vision 2020" ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>