การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศเวียดนาม

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศเวียดนาม 

ภาพทั้งหมด >>