การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561

รองศาสตาจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561” ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>