การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องมือธนาคารเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับนางสาวทิพวัลย์ โมกภา ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน) และนายศักดิ์ชัย ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องมือธนาคารเวลา ณ ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล