การปลูกฝังการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กไทย

การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิดโดย พ่อ แม่ สามารถเริ่มจากอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ซึ่งหนังสือที่ใช้ควรเป็นหนังสือที่น่าสนใจ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ยิ่งได้ซึบซับการอ่านเร็วและมากเท่าไหร่ ทักษะการอ่านของเด็กก็จะได้รับการพัฒนามากและเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น และเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกรักและผูกพันกับพ่อเเม่… โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บผู้จัดการออนไลน์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 65)

https://mgronline.com/qol/detail/9650000086740