การปรับตัวในระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคโควิด-19

ติดตามรับฟังประเด็น “การปรับตัวในระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคโควิด-19 โดยทางเลือกรูปแบบการทำวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล โดยโปรแกรม OneHealth Tool” โดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1 ความถี่ : FM 92.0 MHz ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

ติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/b-3-aWW1hDc