การประชุม 6th Annual Consortium of Universities for Global Health (CUGH)

รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล และนางสาวนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ นักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม 6th Annual Consortium of Universities for Global Health (CUGH) และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา