การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เคยได้รับทุน  ในการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) กับนักวิจัยไทย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>