การประชุมเรื่องนโยบายอาหาร

อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานวิจัยโครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย  ในการประชุมเรื่องนโยบายอาหาร (Food Policy Meeting) ณ Deakin University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเป็นนักวิจัยจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโครงการ Governing harmful commodities: The cases of ultra-processed foods ณ School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian National University ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมที่เชิญนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายจากประเทศออสเตรเลีย ไทย ฟิจิ และอังกฤษ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ