การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยประธานสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย  Prof. Aris Ananta และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของสมาคม ซึ่งมีการพูดคุยและตกลงการเตรียมงานกับทาง NOC โดยมีผู้แทนหน่วยงานจาก BKKBN, Prof. Muhammad Rizal Martha Damanik, Deputy for Training, Research and development และ Gadjah Mada University เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ Gadjah Mada University, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชมภาพทั้งหมด >>