การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 54

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุม และร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์หลังการแก้กฎหมายการทำแท้ง” ในการประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 54 เรื่อง “สิทธิการทำแท้งถอยหลังในอเมริกา สิทธิการทำแท้งไทยก้าวหน้าแต่ผู้หญิงเข้าไม่ถึงบริการ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://facebook.com/Acc.Choices/videos/554155956409605