การประชุมองค์กรภาคีผู้ใช้ข้อมูลวิจัยเพื่อชี้ทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิจัยสถาบันฯ โดย น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นายบุรเทพ โชคธนานุกูล และ น.ส.รีนา ต๊ะดี ได้จัดประชุมองค์กรภาคีผู้ใช้ข้อมูลวิจัยเพื่อชี้ทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ “การจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล” เพื่อนำเสนอผลข้อมูลและการคืนข้อมูลวิจัยสู่ชุมชนจากชุดโครงการย่อย 2 โครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.