การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทีมวิจัยของสถาบันฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr.Obuchi พร้อมคณะจาก Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (TMIG) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการหลังจากร่วมโครงการ SSM program ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ JICA ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>