การประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจโลกมหิดล (MUGH) และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก World Health Organization South-East Asia Region – WHO SEARO นำโดย  Dr.Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO SEARO พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในอนาคต ณ ห้อง 102 พญาไท 2514 

ชมภาพทั้งหมด >>