การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560”

สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด (Sexual and Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ และรับฟังปาฐกถาเรื่อง “ความเป็นไท ทางเพศและการเจริญพันธุ์” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ