การประชุมคณะกรรมการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล  เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา (Commission on Population and Development) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค