ประชากรและสังคม 2016

ประชากรและสังคม 2016

ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ
Thailand in the Era of Transnational Migration
บรรณาธิการ: สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, แครี่ แอนด์ ริชเตอร์, ลีลาร์ วินเซอร์, มาร์ก เฟิลแคร์

เอกสารดาวน์โหลด
The Indispensable Migrant Workers: Economics Viewpoint of Discrimination in the Labor Market
16 March 2022 745.88 KB Download 10 time
Health Security for Cross–border Migrants in Thailand: Where Have We Been?
16 March 2022 1.14 MB Download 7 time
Highly skilled Migration and Policies to Attract Highly skilled Migrants in Asia
16 March 2022 1.62 MB Download 4 time
The Typology of Social Integration of Cross border Migrant Workers in Thailand
16 March 2022 659.62 KB Download 2 time
‘Thai Way’ or ‘My Way’? A Qualitative Study of Integration and Well–being among Long–Term European Migrants in Thailand
16 March 2022 674.91 KB Download 1 time
Cross–border Marriages and Socioeconomic Mobility of Thai migrants in Austria
16 March 2022 1.68 MB Download 2 time
Thai Migrant Workers in South Korea: Challenges and Access to Migrant Help Services
16 March 2022 643.78 KB Download 5 time
Life and Hope of Foreign Female Inmates in Thai Prisons
16 March 2022 3.65 MB Download 0 time
Older Foreigners in Thai Society
16 March 2022 647.60 KB Download 1 time
Effects of Environmental Solid Waste Degradation on Migrants Workers’ Residences
16 March 2022 682.46 KB Download 0 time
Assessing the Role of Health Practitioners in Promoting Healthy and Ecologically Sensitive Lifestyles: A Literature Review
16 March 2022 966.45 KB Download 0 time
Factors Associated with Sexual Victimization of Women and Men in Southeast Asia
16 March 2022 755.46 KB Download 3 time
Effects of Parental Migration on Children's Well-Being: Findings from a Study of Vulnerable Children
16 March 2022 320.97 KB Download 2 time