โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ  และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ประจำปี 2566

โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit
Duration: September 2023 – December 2023