ประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตและผลกระทบในช่วงท้ายของชีวิต: การเปิดเผยปมความขัดแย้งทางสงครามและการทำร้ายคู่สมรสของผู้สูงอายุเวียดนาม

สถานการณ์ความรุนแรงในชีวิตคู่ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านสงครามมาแล้วนั้นเป็นผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. Truc Ngoc Hoang Dang อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อันเลวร้ายในช่วงหนึ่งที่มีผลต่อความรุนแรงต่อคู่สมรสในช่วงชีวิตต่อมา ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวของสงครามกล่าวคือความรุนแรงของสงครามและประสบการณ์การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายมีผลกระทบที่ยาวนานตลอดช่วงชีวิตของผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว

ติดตามอ่านต่อได้ที่ เว็บไซต์ข่าว Media of Thailand
http://www.mediaofthailand.com/2023/07/blog-post_8.html?m=1
https://www.thaipronews.com/2023/07/blog-post_24.html
เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/