Safety Day

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” และรับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่นมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา