การประยุกต์ใช้แบบจำลองพลวัตรระบบ (System Dynamic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีที่อิงฉากทัศน์

Seminar no. 1240
22 November 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ภวัต ตันสุรัตน์ (คณะ การจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทาลัยมหิดล)

กระบวนการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ Technology roadmapping ถือเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจับภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และรวมถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดอย่างกระทันหัน  งานวิจัยประยุกต์ใช้แบบจำลองพลวัตรระบบ (System dynamics) เพื่อจำลองฉากทัศน์ (Scenarios) ที่ต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology roadmapping) ซึ่งฉากทัศน์เชิงบวกและเชิงลบโดยอิงจากความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยีที่อิงกับฉากทัศน์ (Scenario-based roadmapping) ล่วงหน้า เพื่อที่องค์กรจะสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจริงมาถึง

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/otr5gviksX/