“ต่างวัย แต่อย่าให้ต่างกัน” ท่องแดนปลาดิบในงานประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุกับทีม E-AP

Seminar no. 1227
9 August 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคุณกาญจนา เทียนลาย

ในช่วงปี 2564 ที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างมากในประเทศไทย ทีมวิจัยของสถาบันฯ 5 ชีวิต ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มส.ผส. ให้ศึกษาและนำเสนอภาพสะท้อนของ “การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรทั้งก่อนและหลังเป็นผู้สูงอายุ” ในภาพรวมบริบทของสังคมไทย ทีมวิจัยใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเศษกับงานนี้ และได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาแบบ poster ในการประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่ทีมวิจัยอยากจะแชร์ผลของการศึกษาของพวกเรา พวกเรา จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ มาฟังผลการวิจัยซึ่งเป็นผลผลิตของงานนี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/mJmON-MQGK/