Experience in Taiwan

Experience in Taiwan

Abstract

นักวิจัยตัวเล็กๆ จาก IPSR 4 คน จะมาขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation และ Poster presentation ที่การประชุม 11th  IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2019 ที่ประเทศไต้หวัน โดยปีนี้ จัดใน theme : Health & Wellbeing in the Silver World: From Bench to Policy  แน่นอนว่า นอกจากเรื่องราวจากงานประชุมแล้ว ก็มีเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางไปเยือนเกาะไต้หวันด้วย
 
Moderator: Assistant Professor Dr.Sutthida Chuanwan

February 19, 2020 Time: 12:30-13:30 hrs. at 109 Sabua Room, 1st Floor