แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

Author(s): Chalermpol Chamchan, Suporn Jaratsit, Nutnicha Loyfah
Language: Thai
Year: 2022
Publication Number: 577
ISBN: 978-616-443-737-1
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

เอกสารดาวน์โหลด
Download
17 November 2022 1.75 MB Download 281 time