การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร

Author(s): Sureeporn Punpuing, Malee Sunpuwan, Tawanchai Jirapramukpitak, MD, Sirinan Kittisuksathit, Wipaporn Jaruruengpaisan, Nutnicha Loyfah, Wannee Hutaphat
Language: Thai
Year of Publication: 2021
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ISBN: 978-616-443-559-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร
1 March 2022 13.78 MB Download 1 time